• Sữa PediaSure (từ 1 đến 10 tuổi) 400g
  • Sữa PediaSure (từ 1 đến 10 tuổi) 400g

Sữa pediasure được đặc chế khoa học để cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho trẻ 1-10 tuổi, giúp trẻ nhanh chóng bắt kịp và tiếp tục đà tăng trưởng tối ưu cả về thể chất và trí tuệ. Pediasure Hoa Kỳ có thể dùng bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn bữa ăn.  Xem thêm

0 285,000 -0%
Đã hết thời gian khuyến mại