Có thể do bạn lâu không tương tác với chatbot qua messenger, nên chatbot sẽ không thể thông báo tự động đơn hàng được cho bạn. Bạn chỉ cần nhắn cho chatbot một tin nhắn bất kỳ, ví dụ: OK, để Chatbot nhận được lệnh kích hoạt bạn nhé.

Sau đây, hệ thống sẽ tự mở Messenger để bạn nhắn tin với chatbot, Nhấn vào đây nếu bạn không muốn chờ đợi.

 

Chức năng kiểm tra đơn hàng